VersPartners heeft per 8 oktober 2014 alle bedrijfsactiviteiten gestaakt. Met verkoop en fijnmazige distributie van een mooi (streek)assortiment was VersPartners succesvol.

Een soortgelijke formule wordt vanaf 1 jan 2015 gestart onder de naam Versplus. Voor de duidelijkheid willen we melden dat Versplus niets te maken heeft met bovengenoemde bedrijfsactiviteiten van VersPartners. Voor informatie kunt u alvast kijken op http://www.versplus.nl of voor meer informatie klik hier


Powered by ecBase Software